Dammar

Övre dammen vid Vira bruk, foto: Tina Mathiesen, 2013, cc:by.

Dammar

Många vattenanknutna kultur- och industrihistoriska miljöer är idag hotade i samband med exempelvis utrivningar av vandringshinder för fisk. En utmaning för kulturmiljövården är att förhålla sig till dessa nya förutsättningar som kan innebära kraftiga ingrepp i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Stockholms läns museum har under flera år inventerat dammar och dammanläggningar i ett stort antal av länets vattendrag. Totalt har  cirka 350 dammanläggningar registrerats. Syftet med projektet är att bedöma dammarnas kulturhistoriska värde och att skapa ett kunskapsunderlag kring miljöerna som helhet.

Du hittar alla inventerade anläggningar här i vår Sök i samlingarna.

Inventeringen av dammarna har skett på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län som också finansierat arbetet.

Har du frågor kontakta: Arkeolog Daniel Sahlén, daniel.sahlen@stockholmslansmuseum.se, 076-526 94 54

Dammar kommunvis

Här kan du hitta de inventerade dammarna på en karta.

Karlösa kvarn

Bildspel om Karlösa kvarn i Norrtälje kommun.

Några exempel på dammar

Karlösa kvarn, Tullinge gamla sågdamm, Fullersta kvarn, Uddby kvarn och Skedviks kvarn.