Platsverkstan Märsta

Platsverkstan Märsta avslutades med en utställning. Foto: Elisabeth Boogh.

Platsverkstan Märsta

Hösten 2016 genomfördes pilotprojektet Platsverkstan i Märsta som koncentrerades till två veckor i september månad. Syftet var att undersöka Märsta som plats och diskutera dess framtid. Vad är bra här och vad kan bli bättre? Vad finns det för minnen och berättelser från Märsta? Vad är Märsta för sorts plats? Alla var välkomna att delta: Barn och vuxna, föreningar, skolor och enskilda. Stockholms läns museum befann sig under dessa veckor i aktivitetshuset Kulturlänken i Märsta centrum personalen fanns hela tiden på plats för att diskutera Märsta med intresserade besökare och vi arrangerade och ledde olika programpunkter. En mindre utställning med arkivmaterial och referenslitteratur sattes upp på plats och som också byggdes på under tiden med hjälp av insamlat och nyskapat material.

Vi hade skapande verksamhet för förskolebarn och SFI-klasser, vi gjorde stadsvandringar, konstvandringar och fotopromenader samt arrangerade berättarkväll och föreläsningar. Platsverkstan Märsta avslutades med en vernissage av utställningen som var sammanställd av det material – bilder, film, modeller från stadsateljén, citat från enkäter och intervjuer – som vi fick fram under projektet gång.