Platsverkstan Södertälje

Män på rullatorer och fasad.
Foto: Patrik Österblad, vinnare av museets och LT Södertäljes fototävling som arrangerades i samband med Platsverkstan.

Platsverkstan Södertälje

Södertälje är en av åtta regionala stadskärnor som pekats ut som särskilt viktiga för regionens utveckling. Under några månaders tid våren och hösten 2017 jobbade vi med projektet Platsverkstan i Södertälje. Vi träffade mängder av personer – barn, unga, gamla, nyinflyttade – för att prata om Södertälje. Vilka berättelser lyfts fram? Vilka minnen är kopplade till platsen? Vad är bra och vad kan bli bättre?

Läs gärna rapporten: Platsverkstan Södertälje 2017 – Ett etnologiskt perspektiv av etnolog Moa Beskow.