Dammar kommunvis

Dammen vid Tullinge gård, foto: Kjell Andersson, 2013, cc:by.

Dammar kommunvis

Här kan du hitta de inventerade dammarna redovisade kommunvis och  på karta. Välj en kommun i listan för att få en mer detaljerad karta och en lista över respektive kommuns dammar.

Botkyrka

Botkyrka Damminventeringen har i Botkyrka identifierat 21 dammar med kulturhistoriskt värde, de äldsta är daterade till 1636, Byrsta överkvarn och kvarndammarna vid Norrgalunda. Andra miljöer och dammar av intresse...

Nykvarn

Nykvarn Nykvarn har i inte ingått i länsmuseets inventering. Nykvarns kommun lyfter själva fram kraftstationen i Sundsvik som en värdefull kulturmiljö.   Sök i samlingar.stockholmslansmuseum.se...

Danderyd

Danderyd Damminventeringen har identifierat uppgifter om en damm med kulturhistoriskt värde i Danderyd, daterad till 1719. En skvaltkvarn som ska ha stått öster om där...

Ekerö

Ekerö Damminventeringen har på Ekerö identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde, Sockerbydiket och en trädgårdsdamm vid Drottningholm. Uppgifter om trädgårdsdammen finns på en karta från...

Haninge

Haninge Damminventeringen har identifierat 21 dammar med kulturhistoriskt värde i Haninge. De äldsta är två dammanläggningar vid Lättinge by på Ornö, en kvarnbyggnad och en...

Huddinge

Huddinge Damminventeringen har identifierat 16 dammar med kulturhistoriskt värde i Huddinge. Den äldsta är Gladö kvarn med dateringar som sträcker sig tillbaka till 1331. Idag...

Järfälla

Järfälla Damminventeringen har i Järfälla identifierat 6 dammar med kulturhistoriskt värde, den äldsta är Stens kvarn som dateras till 1601. Två dammar hörde till torpet...

Lidingö

Lidingö Damminventeringen har identifierat 3 dammar med kulturhistoriskt värde på Lidingö. Den äldsta är Mölna från 1661. Rester av en kvarn och en vattenränna som...

Nacka

Nacka Damminventeringen har identifierat 22 dammar med kulturhistoriskt värde i Nacka. Den äldsta är kvarnen vid Slumnäs som har sin tidigaste datering till 1722, men...

Norrtälje

Norrtälje Damminventeringen har i Norrtälje identifierat 75 olika dammar med kulturhistoriskt värde, det största antalet dammar från en kommun i Stockholms län. I Norrtälje ser...

Nynäshamn

Nynäshamn Damminventeringen har identifierat 17 dammar med kulturhistoriskt värde i Nynäshamn. Den äldsta är Fors kvarn med dateringar från 1500-talet. I Sorunda socken finns det...

Salem

Salem Damminventeringen har i Salem identifierat 6 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta är Solberga kvarn med en datering från 1653. Solberga var en kvarn...

Sigtuna

Sigtuna Damminventeringen har identifierat 11 dammar med kulturhistoriskt värde i Sigtuna. Äldst datering har en kvarn intill dagens Lundby gård. Kvarnen finns med på en...

Sollentuna

Sollentuna Damminventeringen har identifierat 3 dammar med kulturhistoriskt värde i Sollentuna. Den äldsta är Landsnora kvarn där den vattendrivna kvarnen och ett sågverk fortfarande finns...

Solna

Solna Damminventeringen har i Solna identifierat 4 dammar med kulturhistoriskt värde. Äldst är en regleringsdamm vid Igelbäckens mynning, som daterats till 1820. Möjligen har dammen...

Stockholm

Stockholm Damminventeringen har i Stockholm identifierat 14 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta är Årsta gårds kvarn som dateras till 1436. Det finns skriftliga uppgifter...

Sundbyberg

Sundbyberg Damminventeringen har i Sundbyberg identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde, regleringsdammarna vid Lötsjön-Golfängarnas naturreservat. Båda är del av den park, ritad av landskapsarkitekten Sven...

Södertäje

Södertäje Damminventeringen har i Södertälje identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde, båda är regleringsdammar vid Skillötsjön och byggda 1922. Länsstyrelsen har tidigare lyft fram andra...

Tyresö

Tyresö Damminventeringen har identifierat 16 dammar med kulturhistoriskt värde i Tyresö. De äldsta är de två dammarna vid Nyfors med datering från 1621, men industriell...

Täby

Täby Damminventeringen har identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde i Täby. Den äldsta vid Rönningesjöns utlopp har dateringar åtminstone från år 1800. ● Rönningesjöns utlopp...

Upplands-Bro

Upplands-Bro Damminventeringen har i Upplands-Bro identifierat 6 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta är Aspviks kvarn som dateras till 1765 men lades ner 1945. Platsen...

Upplands Väsby

Upplands Väsby Damminventeringen har i Upplands Väsby identifierat 7 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta är en fördämningsvall kopplad till en kvarn/såg, daterad till 1731....

Vallentuna

Vallentuna Damminventeringen har identifierat 19 dammar med kulturhistoriskt värde i Vallentuna. Den äldsta, daterad till 1389, är Tärnas damm vid Bromseby i Össeby-Garn socken, en...

Vaxholm

Vaxholm Damminventeringen har i Vaxholm identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde. Inga av dessa har kunnat dateras, men båda är registrerade som övrig kulturhistorisk lämning...

Värmdö

Värmdö Damminventeringen har identifierat 34 dammar med kulturhistoriskt värde på Värmdö. Den äldsta är en kvarnlämning från 1670 på Ingarö. Värmdö har ett stort antal...

Österåker

Österåker Damminventeringen har i Österåker identifierat 18 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta och mest spännande miljön är Vira bruk, ett byggnadsminne och viktig vapenindustri...