Upplands-Bro

Upplands-Bro

Damminventeringen har i Upplands-Bro identifierat 6 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta är Aspviks kvarn som dateras till 1765 men lades ner 1945. Platsen är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och har lämningsnummer L2015:3612.

● Aspviks kvarn – 3904
Bro 170:1 – 3906
Bro 206:1 – 3905
Bro 243:1 – 3903
Lejondal – 3901
● Svarvviken – 3902

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.