Upplands Väsby

Upplands Väsby

Damminventeringen har i Upplands Väsby identifierat 7 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta är en fördämningsvall kopplad till en kvarn/såg, daterad till 1731. Platsen är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och har lämningsnummer L2017:590.

Damm i Märstaån – 1407
Damm i Väsbyån 1 – 1402
Damm i Väsbyån 2, V om järnvägen – 1403
Hagbyån, dämme – 1405
● Hjältartorp – 1406
Nytorp – 1404
U-V station, nedströms Edsjön – 1401

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.