Vallentuna

Vallentuna

Damminventeringen har identifierat 19 dammar med kulturhistoriskt värde i Vallentuna. Den äldsta, daterad till 1389, är Tärnas damm vid Bromseby i Össeby-Garn socken, en medeltida industrimiljö med lämningar från en kvarn och en såg. Platsen är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och har lämningsnummer L2013:7168. I Össeby-Garn socken finns flera andra liknade dammiljöer.

Angarnssjön – 1506
Backa kvarn – 1512
Kårsta 123 – 1513
Lindö 1:6, damm – 1508
Norrhall – 1509
Ramsta 7:1, dämme – 1514
Röbydammen – 1510, samt Rörby 2-4, 1501, 1511, 1502
Stockholms golfklubb, Brollsta golfbana – 1504
Tärnans damm – 1515
Uddra sågkvarn – 1516
Vallentuna 554 – 1507
Vallentuna golfklubb – 1505
Össeby-Garn 107:1 – 1517
Össeby-Garn, obj. 1 – 1503

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.