Lidingö

Lidingö

Damminventeringen har identifierat 3 dammar med kulturhistoriskt värde på Lidingö. Den äldsta är Mölna från 1661. Rester av en kvarn och en vattenränna som ansluter till dammen finns bevarade. Platsen är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och har lämningsnummer L2016:5684.

Kottla regleringsdamm – 8601
Kottlasjöns utlopp – 8602
Mölna – 8603

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.