Nynäshamn

Nynäshamn

Damminventeringen har identifierat 17 dammar med kulturhistoriskt värde i Nynäshamn. Den äldsta är Fors kvarn med dateringar från 1500-talet. I Sorunda socken finns det flera dammar vilka registrerats som övrig kulturhistorisk lämning av Riksantikvarieämbetet, vilket visar på det tidiga användandet av vattenkraft i denna del av kommunen.

Fjätterns utlopp – 9205
Fors kvarn – 9207
Grimsta obj. 1 – 9208
Hammersta – 9209
Muskans regleringsdamm – 9210
Norviksfjärden 1, våtmarksområde – 9203
Norviksfjärden 2, våtmarksområde – 9204
Rangsta obj. 1 – 9211
Sorunda 275:1 – 9214
Sorunda 466:1 – 9213
Sorunda 543:1 – 9215
Sorunda 580:1 – 9206
Sorunda 776:2 – 9216
Sorunda 917 – 9217
Sorunda 94:1 – 9212
Vretafors – 9202
Östra styran, våtmarksområde – 9201

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.