Södertäje

Södertäje

Damminventeringen har i Södertälje identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde, båda är regleringsdammar vid Skillötsjön och byggda 1922. Länsstyrelsen har tidigare lyft fram andra miljöer, bland annat Bränninge gårds kraftstation och Kallfors kvarn.

Skillötsjöns regleringsdamm – 8101

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.