Sollentuna

Sollentuna

Damminventeringen har identifierat 3 dammar med kulturhistoriskt värde i Sollentuna. Den äldsta är Landsnora kvarn där den vattendrivna kvarnen och ett sågverk fortfarande finns kvar och i dag brukas av hembygdsföreningen. Tidigare låg även en smedja vid Landsnora. Platsen är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och har lämningsnummer L2015:5098.

Edsvikens utlopp, damm i tunnel – 6301
Landsnora kvarn – 6302
Skillinge golfbana – 6303

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.