Stockholm

Stockholm

Damminventeringen har i Stockholm identifierat 14 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta är Årsta gårds kvarn som dateras till 1436. Det finns skriftliga uppgifter från 1305 om bebyggelse vid ån som tidigare rann förbi gården, men järnåldersgravar i området gör det troligt att platsen bebotts åtminstone sedan yngre järnåldern.

Helgeandsholmen, regleringsdamm – 8003
Hjulsta vattenpark nr 1 – 8004
Hjulsta vattenpark nr 2 – 8005
Lilla Sickla – 8002
Sickla sluss – 8006
Sjöängen, våtmark – 8007
Skogsvaktarkärret – 8008
Solvalla travbana – 8009
Stallkanalen, provisorisk tröskel – 8010
Sätradammen 1 – 8013
Sätradammen 2 – 8014
Terrasserade vattenmagasin 2 – 8012
Terrasserade vattenmagasin – 8011
Årsta gårds kvarn – 8001

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.