Ekerö

Ekerö

Damminventeringen har på Ekerö identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde, Sockerbydiket och en trädgårdsdamm vid Drottningholm. Uppgifter om trädgårdsdammen finns på en karta från 1745 där det står Gammal Dam till watu Konsterne i Drottningholms Trägård, idag är dammen obrukbar.

Sockarbydiket – 2502
Trädgårdsdamm Drottningholm – 2501

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.