Österåker

Österåker

Damminventeringen har i Österåker identifierat 18 dammar med kulturhistoriskt värde. Den äldsta och mest spännande miljön är Vira bruk, ett byggnadsminne och viktig vapenindustri från stormaktstidens Sverige. Bruket och vapensmedjan är från 1635, men möjligtvis fanns här redan en kvarn när smedjan anlades av Claes Fleming.

Bodaträskets utlopp – 1704
Drängsjön – 1707
Kvarnsjödammen 1 – 1713
Kvarnsjödammen 2 – 1714
Largens utlopp – 1710
Nedre Valsjön – 1705
Påta – 1715
Roslags Kulla ”tröskverk” – 1712
Skirens hålldamm – 1716
Solbergasjön – 1717
Södersjön – 1706
Träskets skibordsdamm 1 – 1701
Träskets skibordsdamm 2 – 1718
Vira bruk, nedre dammen – 1708
Vira bruk, övre dammen – 1709
Åkers kanals regleringsdamm – 1703
Åkers kanals sluss – 1702
● Östanå – 1711

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.