Sundbyberg

Sundbyberg

Damminventeringen har i Sundbyberg identifierat två dammar med kulturhistoriskt värde, regleringsdammarna vid Lötsjön-Golfängarnas naturreservat. Båda är del av den park, ritad av landskapsarkitekten Sven A. Hermelin, som Sundbybergs kommun anlade mellan åren 1947-1962.

Lötsjöns regleringsdamm 1 – 8301
Lötsjöns regleringsdamm 2 – 8302

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.