Järfälla

Järfälla

Damminventeringen har i Järfälla identifierat 6 dammar med kulturhistoriskt värde, den äldsta är Stens kvarn som dateras till 1601. Två dammar hörde till torpet Dikartorp som låg under Görvälns slott. Torpet omnämns först 1534 och var bebott fram till 1929. Kvarndammarna är kända sedan 1750-talet.

Dikartorp obj. 1 – 2301
Järfälla 44:2 – 2302
Järfälla 58:1 – 2303
Järfälla 99:1 – 2304
Stens kvarn – 2305
Säby sjön – 2306

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.