Solna

Solna

Damminventeringen har i Solna identifierat 4 dammar med kulturhistoriskt värde. Äldst är en regleringsdamm vid Igelbäckens mynning, som daterats till 1820. Möjligen har dammen hört till en nu försvunnen industri tillhörande Överjärva gård, men i dag finns det ingen koppling mellan dammen och den tidigare stora gårdsmiljön.

Igelbäckens mynning – 8401
Norra Brunnsviken ID1822 – 8402
● Råstasjön regleringsdamm – 8404
Solna 101 – 8403

Länkarna går till bilder och inventeringsprotokoll i samlingar.stockholmslansmuseum.se där går det också att söka dammar direkt.